T5:232


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Klinta, skattegård            4 öre
B.        Gärdett, vtsäde                3 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                            1 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                            3 tunnor
E.         Måße walz eng, höö        40 laß
F.         Gamall rog swedh med steen ibland
            Godh muulbete, gott fiske.
            Allehanda slagz tarfue skog
            till nödtorften.
            Swedie mark tämelig godh.
            Såg tillhopa med Walsätra.
            Miölquarn            0
            Humblegård         0   


            Notarum Explicatio
 
G.        Nordan åker, skatte-
            torp                           1 öre
H.        Vtsäde                       2 tunnor
I.          Vtsäde                      1 tunnor
K.        Hård walz eng           7 laß
L.         Hård walz eng           6 laß
            Linden i gärdet H är
            höö                           4 laß
            Lind en vti gärdet I,
            höö                           6 laß
            Skog och muulbet till
            nödtorften.
            Fiske                         0
            Såg och miölqua<rn> 0
            Humblegard               0
            Godh swedieskog.
            Linderna H och I doga
            till åker.               


(Karttext:)

Näßelbo möter.
Måße eng
Walsättra möter.
Dy måßa
Hård walz eng
Fornby siön
Moo jord
Elak eng
Moo jord
Måße eng
Hård walz eng
Moo jord
Hård walz eng
Moo jord