T5:233


(Rubrik:) Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Wal sättra, skattegård       4 öre
B.        Gärdett, vtsäde                 17 1/8 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                 6 1/4 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                 13 tunnor
E.         Gärdett, vtsäde                 5 1/4 tunnor
F.         Myr eng mästedeelz, höö  63 laß
G.         Myr och hårdwall tillhopa 52 laß
             Flere engiar som lyda till den-
             ne by finnas fol. 234, noterade
             littera Q och R, ränta både till-
             hopa höö                         132 laß
H.         Beeteß haga, doger till eng.
             Skog och muulbet nogh till alla nöd torft<e>r.
             Tämeligt gott fiske i Stoor siöön.
             Såg och miölquarn fins här till.
             Humblegårdar                  2 stycken

(Karttext:)

Walsätra eng möter.
Näßellbo möter
Moo jord
Lekenbo möter
Myr och hårdwall eng ibland
Moo jord
Moo jord
Beetz haga
Stor siön, kallas och Fornby siön.
Leer mylla
Grund moo jord
Hårdwall
Litett hård wall vt med gärsellgården
Klinta möter
Myr wall alt vt med siön
Forn by siön.
Scala ulnarum.