T5:234-235


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Lekenbo, skattegård                 8 öre
B.        Gärdet, vtsäde                          12 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                         11 1/2 tunnor
D.        Hård och myreng lijka mykit      40 laß
E.         Hård walz eng, höö                   12 laß
F.         Hård walz eng, höö                   9 laß
G.         Hård walz intet synnerlig godh   36 laß
H.         Ny rögning af myr och hårdwal 16 laß
             Godh timber och näfuer skog.
             Muulbet godh.
             Tämeligitt gott fiske vti Forn-
             by siön. Såghequarn                 0
             Miölquarn som går höst och wåhr.
             Hammar smedia som går host1
             och wåhr.
             Humblegård                             200 stenger
             Godh swedie mark.


            Notarum Explicatio
 
I.          Hanß hyttan, skatte
            torp                                          2 öre  
K.        Vtsäde                                      2 1/2 tunnor
L.         Vtsäde                                      2 1/2 tunnor
M.        Hård walz eng                           4 laß
N.        Hård walz eng                           3 laß
O.        Myreng, höö                             7 laß   
P.         Hård walz eng                           13 laß
            Godh muulbet.
            Godh timber och näfver
            skog.
            Qwarn som går hööst
            och wåhr.
            Godh swedie-
            skog.
            Gott fiske.
            Humblegård        0


            Notarum Explicatio
 
Q.        Wal sättra eng, höö      80 laß,
            mäst hård wall, myrwall en deel.
R.        Engett, mäst hård wall,  52 laß,
            fol. 233 fins Walsätra.


(Karttext:)

Hanß hytta möter
Hård walz eng
Hård walz eng
Lat jord2
Myr eng
Lätt jord
Hård wallz och myr wallz eng
Hård walz eng
Hård walz eng, intet synnerlig bärande.
Lekenbo möter.
Wal sättra eng
Hård wallz eng
Detta eng är mäst hård wall
Denne bek kallaß Wißbeken.
Hård wall
Ny rögning af myr wal
Wal sättra möter
Leer mylla
Leer mylla
Wal sättra eng.
Hård walz eng
Wißbech möter
Fornby siön
Deß<e> både engiar liggia nordan om store allmenne wägen, litet vtom nörre Wal sättra gärdett.
Myr walz eng.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. höst
2 D.v.s. Lättjord?