T5:236


(Rubrik:) Öffuer Ti<u>rebo heradt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Wiß bech, skattegård                            8 öresland
B.        Gärdett, vtsäde                                     11 1/2 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                     4 1/2 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                                     7 1/2 tunnor
E.         Hård walz eng, höö                              13 laß
F.         Skarp hård walz eng, höö                     44 laß
G.        God hård walz eng, höö                        12 laß
H.        God hård walz eng, höö                        12 laß
I.          Beetz haga, doger een deel till åker.
K.        Engestyket, lyder till Kanikebo, höö      3 laß, fol. 237
L.         Engesstyket, lyder till Hammar by, höö  3 laß, fol. 238
            Skog af alle handa slag till nödtorften.
            God muulbet, fiske vti Stor siön.
            Såg och miölquarn                                0
            Humblegård                                         100 stenger
            Godh swedie skog.

(Karttext:)

Kanikebo möter
Hård walz eng
Lätt jord
Tall jord
Godh hård walz eng
Lätt jord
Betz haga
Leer mylla
Lekenbo möter.
Hård wallz eng intet synnerlig bärande
Godh hård walz eng.
Hammarby möter.
Stor siön.