T5:237


(Rubrik:) Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Kanikebo, skattegård                 6 öre
B.        Gärdett, vtsäde                           7 1/4 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                           6 1/4 tunnor
D.        Godh hård walz eng, höö            9 laß
E.         Myreng halfparten och hårdwalz 44 laß
F.         Beetz haga, doger till eng.
            Allehanda god tarfue skog och
            muulbet.
            Fiske                                          0  
            Humblegård                                0
            Miöl och sågquarn                      0
            Swedie skog någott.
            Till denne by fins et engestyke
            fol. 236, noteradt littera K, höö   3 laß
            Lyder och hijt en myr eng, fol. 252,
            räntar höö                        10 laß
            noteradt littera K. 

(Karttext:)

Wißbech möter.
Myreng
Hård walz eng
Präste gården möter.
Beetz haga
Myr eng
Wißbech möter
Moo jord
Moo jord
Hård walz eng godh
Hamar by möter
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

Kökeritz tisdag.