T5:238-239


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Hamar by, skattegård                 8 öre
B.        Gärdet, vtsäde                            4 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                            9 1/2 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                            3 1/2 tunnor
E.         Hård walz eng, höö                    15 laß
F.         God hård walz eng, höö              22 laß
G.        Siöenget, godh hårdwall, höö      10 laß
H.        Swart mylla jord, hafreland         1 tunnor
            Höö der vti                                 3 laß
I.          Täppa till bete, doger till eng.
            Skog och muulbet till nöd torften.
            Gott fiske.
            Såg och miölquarn        0
            Humblegård                 0
            Swedie skog någott.

            Till denne by fins ett engestyke fol.  236, noteradt
            littera L, räntar höö                     3 laß   


            Notarum Explicatio
 
K.        Möklinta prästegård                    16 öre
L.        Gärdett, vtsäde                            14 1/2 tunnor
M.       Gärdett, vtsäde                            17 tunnor
N.        Hård wallz eng, höö                    14 laß
O.        Godh hårdwalz eng, höö              38 laß
P.         Beetz haga, doger till eng.
Q.        Klåkargården.
R.         Wreet till Klåkargården, vtsade1 1 1/2 tunnor
S.         Wreet till Klåkargården, vtsäde   1 1/2 tunnor
T.         Beetz täppa till prästegården.
            Timber och annan tarfue skog
            till nöd torftten
            Muulbeet intet synnerlig godh.
            Fiske                                    0
            Såg och miölquarn                0
            Humblegård                          0
V.        Möklinta kyrkia.
            Till prästegården fins eng fol. 264,          lyder till
            kallas Haßell myran, räntar    33 laß,   } Fornby
            noteradt littera N.
            Noch et eng, noteradt littera O, fol. 264,
            räntar höö                             4 laß,
            hörer och till prästegården.
            Präste öön, räntar höö 13 laß, fol. 264,
            hörer till prästegården.

            Alß myran lyder till prestegården,
            räntar höö 64 laß, fol. 252.


(Karttext, s. 238:)

Wißbech
Store skogen möter.
Hård walz eng
Swart mylla
Wißbechz eng möter.
Leer mylla
Siö enget, godh hårdwall
Präste gårdz åker möter
Leer mylla
Stor siön
Leer mylla.
Godh hårdwallz eng

(s. 239)

Beetz haga
Moo jord
Moo jord
Sand jord ibland
Leer mylla
Godh hårdwallz eng
Leer mylla
Hamarby möter
Sand jord
Hård walz eng skarp.
Scala ulnarum

(Senare blyertsanteckning:)

Johan Åkesson 1652