T5:24


            Notarum Explicatio                                  

            Walla ähr skattegård 1,
            frelße gårdh              1 
A.        Vthsädhee i gierdet                        tunnland  41 1/4
B.        Vthsädhee j gierdet                        tunnland  39 3/8
C.        Vthsädhee aff åkeren j ängien         tunnland  2
                                               Summan     tunnland  82 5/8

            Höö alz på heela byien nämbligen  laß           50
                                               Summan     tunnland  50
D.        
       }   Beeteß hagar, doga till åker och eng.
E.

1.         Skattegården skattar       14 öresland
            Vthsädhee j gierdet A  20 3/4
            Vthsädhee j gierdet B  19 11/16   } summan  40 7/16  
            Vthsadhee1 i ängien C  1
            Höö alz på heela hemmanet till       laß           25

            Till denne by finnes skogh och mul-
            bethee något lijtet, fiskiee något
            lijtet, quarn jngen,
            humblegård jntet. 

(Karttext:)

Hosta egor möther.
Walla
Beetz haga
Sand iordh
Bärga egor mötha.

1 D.v.s. Utsäde