T5:240


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Store Östan heede, crone   5 öre
B.        Vtsäde                               6 tunnor
C.        Vtsäde                               8 tunnor
D.        Myr eng, höö                     42 laß
            Linden vti gärdet B, höö     9 laß
            Allehanda tarfue skog till nödtorften.
            God muulbet.
            Såg och miölquarn              0
            Fiske                                  0
            Humblegård                        0

I.          Myr eng, kallas Hiller myran,
            hörer till Fornby, intet synner-
            lig bärande, med små biörke skog
            ibland, höö                         50 laß


            Notarum Explicatio
 
            Lille Östan heede är crone  4 öre
            och brukas till prästegården.     
E.         Vtsäde                               5 1/4 tunnor
F.         Vtsäde                               3 1/2 tunnor
G.        Myr eng, höö                      38 laß
H.        Wreeten, vtsäde                  1/2 tunnor
            Skog och muulbet till nödtorften
            Fiske, såg och miölquarn     0
            Humblegård                        0


(Karttext:)

Store skogen möter.
Sand jord
Sand jord
Myr eng till Store Östan heede
Sand jord
Wästankijl möter.
Sand jord
Prästegården möter
Myreng, hörer till Lille Östan heede, skarp.
Denne myreng kallaß Hiller myran, hörer till Fornby, intet synnerlig bärande.
Hillersbo egor möta.

(Senare blyertsanteckning:)

2 riksdaler 16 ß