T5:241


(Rubrik:) Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Skräddar bo skattegård    5 öre
B.        Vtsäde                               5 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                               6 1/2 tunnor
D.        Hård walz eng, höö            12 laß
E.         Hård walz eng, höö            8 laß
G.        Torpett, ligger till Skräddarbo och
            är intet skattlagt för sig siälft.
H.        Vtsäde                               1 tunnor
I.          Vtsäde                               1 tunnor
K.        Vtsäde                               3/4 tunnor
L.         Hård walz eng, höö            32 laß
M.        Hård walz eng, höö            6 laß
N.        Ny rögningz eng, höö          8 laß
O.        Nyrögningz eng, höö           8 laß
F.         Linden i gärdet I, höö         4 laß,
            doger och till åker.            
            Allehanda tarfueskog till nödtorften,
            muulbet godh.
            Fiske                                  0
            Såg och miölquarn              0
            Humblegård till                   100 stenger
            Till denne by fins een myreng fol. 251,
            räntar höö                           37 laß,
            noterat littera H.1

(Karttext:)

Hård walz eng
Ny rögning
Beetz haga
Moo jord
Moo jord
Moo jord
Moo jord
Hård walz eng
Skarp hård walz eng
Hård walz eng skarp.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

2 riksdaler 16 ß

1 Härefter senare blyertskorrektion fins under til G, 252