T5:244


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Gamblebyn, skattegård           6 öre
B.        Gärdett, vtsäde                       6 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                       8 1/2 tunnor
D.        Hafre wreet, vtsäde                 4 tunnor
E.        Wreet, obrukat jord                 3/4 tunnor
F.        Myr wallz eng, höö                  54 laß
G.        Myr wallz eng, höö                  20 laß
            Skog och muulbeet till fyllest.
            Timber och näfuer skog godh.
            Swedie och basteskog nogh.
            Fiske något i Gamble by siöön.
            Qwarn som ligger öde, hafuer dogat
            höst och wåhr.
            Humblegård till                        100 stenger
            Vti Gambleby siön råda Sonebo,
            Goddaddebo och Örlinge tillijka med
            Gamble byn.
            Sågequarn jntet.

            Till denne by fins een
            sädes wreet fol. 252,
            noteradt littera F, vtsäde  2 1/8 tunnor
            En myreng hörer och här
            till, notert littera F, räntar 90 laß,
            fol. 252. 

(Karttext:)

Lät jord
Obrukat åker
Leer jord
Godaddebo möter.
Sonebo möter.
Leer jord
Byengen af myrwall
Leer jord
Myr eng
Gambleby siön.
Skräddarbo möter.
Scala ulnarum.