T5:245


(Rubrik:) Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Goddaddebo, cronegård            4 öre
B.        Gärdet, vtsäde                           4 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                           4 1/2 tunnor
D.        Hård wallz eng, höö                   6 laß
E.         Medellmåttig myr walz eng, höö 40 laß
            Muulbeet och alle handa tarfueskog nogh.
            Swedie skog till fyllest.
            Fiske någott litett vti  Gambleby siön.
            Såg och miölquarn                     0
            Humblegård                               0


            Notarum Explicatio
 
F.         Torp, heeter Wästan måsa, är 1/8 gård
G.        Gärdet, vtsäde                           2 tunnor
H.        Godh ny rögd eng, höö              24 laß
            Muulbet och alle handa tarfueskog nogh.
            Såg och miölquarn                     0
            Fiske wattn                                0
            Humblegård                               0
            Swedie skog tillfyllest.


(Karttext:)

Hårdwalz eng
Myreng, medellmåtig godh
Tall jord
Tall jord
Godh nyrögd eng af en deel myr och en deel hård wall
Biörk jord