T5:246-247


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Wäster Bänbeck, gårdar                    3
            1 är skattegård                                  11 1/2 öre
            2 är skattegård                                  8 öre
            3 är cronegård                                  7 öre       
B.        Gärdett, vtsäde                                  20 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                                   23 tunnor
D.        Godh hårdwalz eng, höö                    87 laß
E.         Wreet, vtsäde                                   1 tunnor
F.         Hård wallz eng, godh mästedeelz, och myr wallz eng
            et stycke intet synnerligit gott alt i hoop, höö  220 laß
            Skog och muulbet nogh och godh.
            Timber, näfuer, baste och swedie skog nogh.    
            Gott fiske vti Store Dale elfuen.
            Såg och miölquarn                             0
            Humblegård till Nörre Skattegården   200 stenger

1.         Skattegården, hafuer åhrligt vtsäde     9 3/4 tunnor
2.         Skattegården, hafuer åhrligt vtsäde     6 3/4 tunnor
3.         Cronegården, hafuer åhrligt vtsäde     5 3/4 tunnor
1.         Skattegården, hafuer höö                   137 laß
2.         Skattegården, hafuer höö                   93 laß
3.         Cronegården, hafuer höö                   77 laß
            Till denne by fins myreng fol. 274, noterat littera E,
            räntar höö                                         20 laß


            Notarum Explicatio
 
G.        Alder becken är                                 1/6
H.        Gärdet, vtsäde                                   1 1/2 tunnor
I.          Gärdet, vtsäde                                   2 tunnor
K.        Ny rögning godh och een deel elak myr-
            wall, höö till hopa                               44 laß
            Godh skog och muulbet.
            Timber, näfuer och swedie skog nogh.
            Fiske vti elfuen gott.
            Såg och miölquarn                             0
            Humblegård                                       0
            Detta torp ligger på Wäster Bän-
            beckz egor.


(Karttext, s. 246:)

Store Dale elfuen.
Godh hård walz eng.
Hafre jord.
Öster Benbeck möter.
Lätt jord
Skinnarbo möter och är frälße.
Lätt jord
Hafre land.
Godh hård wallz eng
Scala ulnarum.

(s. 247)

Myr eng
Godh hård wallz eng.
Myr eng, intet synnerlig godh
Suart mylla
Ny rögningh godh

(Senare blyertsanteckningar, s. 246-247:)

7 riksdaler banco
Vaster Benbeck
Väster Bennbeck
Alderbäcken