T5:249


(Rubrik:) Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Wiwastebo, gårdar                      2
            1 är skattegård                            12 1/3 öre
            2 är cronegård                             2 1/3 öre    
B.        Gärdet, vtsäde                             9 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                            4 1/2 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                             20 tunnor
E.         Myr eng, höö                              100 laß
F.         Fää myra, bergas intet.
L.         Tompt, doger till åker och eng.
M.        Tompt, doger både till åker och eng.
N.        Tompt, doger till åker och eng.
            Skog och muulbet godh. Timber skog godh.
            Näfuer, baste och swedie skog godh.
            Godh rögningz mark.
            Gott fiske. Humblegård till           200 stenger
            Såg och miölquarn                       0


            Sp<e>cialis Explicatio
 
1          gården, skatte, hafuer
            åhrligit vtsäde                    13 3/8 tunnor
2          gården, crone, hafuer
            åhrligt vtsäde                     3 3/8 tunnor
1          gården, skatte, hafuer
            höö                                   80 laß
2.         Cronegården                     20 laß
            Till denne by fins mere
            engiar och af myrwall
            fol. 274, noterade littera F, G,
            ränta till hopa                     38 laß1


            Notarum Explicatio
 
G.        Käll torpet                         1 öre
            ligger till Wiwastebo.
H.        Gärdet, vtsäde                   1 1/4 tunnor
I.          Gärdet, vtsäde                   1 tunnor
K.        Myr eng och hård-
            wallz höö                           30 laß
            Detta torp hafuer
            lika nytta af skog
            och andra lägenhe-
            ter som siälfue byn
            hafuer.
            Här kan göras
            godh hård af.


(Karttext:)

Balßbo möter.
Myr eng
Moo jord
Moo jord
Myr eng.
Myr eng
Moo jord
Wäster Benbeckz engiar möta
Wiwastebo siön.
Myr eng
Talle jord
Fää myra, bergas intet
Myr eng
Godh eng
Talle moo
Godh hård wall    
1 Härefter senare blyertsanteckning Se sid. 274