T5:25


(Rubrik:) Biörckestad sochn


            Notarum Explicatio                                  

            Ahllmestadh skatte  2
A.        Vthsädhee j det norre gierdet                   tunnland   37
B.        Vthsädhee j dee andhra gierdet                tunnland   25 1/2
                         Summa summarum alz               tunland     62 1/2

            Höö alz vthj heela byien till hopa                               80

1.         Skatt gården skattar   12 öresland
            Vthsädhee i gierdet   A   18 1/2
                                                             } summa tunnland  31 1/4
            Vthsädhee j gierdet   B   12 3/4     
            Höö aff heela hemmanet till                       laß           40

2.         Skatt gården skattar   12 öresland
            Vthsädhee i gierdet   A   18 1/2
                                                             } summa                31 1/4
            Vthsädhee i gierdet   B   12 3/4     
            Höö alz på heela gården                           laß           40

            Till denne byen finnes skogh och
            mulbethee till nödtorfften,
            fiskiee jntet, quarn jngen,
            humblegårdar intet.
H.        Beeteß hagar, doga
I.          till åker och eng.
K.        Beeteß haga, doger
            huarken till åker
            eller eng.

(Karttext:)

Lindh
Sagåhn
Engh
Engh
Leer jordh
Beetz haga
Beetz haga
Leer iordh
Hårdh walls engh.
Hård walls engh
Scala ulnarum.