T5:251


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Store Hallerßbo, skatte.
B.        Gärdet, vtsäde             1 1/2 tunnor
C.        Skarp eng, höö            7 laß
D.        Myr eng, höö               7 laß
            God muulbet och allehanda
            godh skog.
            Gott fiske vti Hallaren.
            Qwarn som brukas höst
            och wåhr.

            Såg quarn                    0  

            Detta torp skattar till
            cronan törr fisk          8 pund

            Deße twenne torpen bru-
            kar een bonde.

            Mere eng till detta torp fins
            igen                             fol. 274
            noteradt littera H, höö 12 laß


            Notarum Explicatio
 
E.         Lille Hallerß bo, skatte.
F.         God myreng, höö        11 laß
G.        Gärdet, vtsäde             2 tunnor
H.        Gärdet, vtsäde             1 1/2 tunnor
I.          Elak myreng                8 laß
K.        Hård walz eng, skarp   4 laß
L.         Liux myran, höö       42 laß
            Denne myra ega både Sto-
            re och Lille Hallersbo.
            Lille Hallersbo skattar
            törr fisk                        5 pund
            Skog och muulbet godh.
            Humblegård                 200 stenger
            Gott fiske i Hallaren.
            Quarnar jntet.


(Karttext:)

Liux myran. Halparten godh och halfparten elak.
Godh jord
Godh jord
Myr eng elak.
Godh myr eng
Hårdwalz engh, intet bärande.
Skarp eng
Myr eng godh
Hallaren lacus.
Scala ulnarum.