T5:252


(Rubrik:) Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Swälsliparbo, skatte                                         4 öre
B.        Gärdet, vtsäde                                                   5 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                                  4 tunnor
D.        Myr eng godh, höö                                            60 laß
            Muulbet godh, såßom och allehanda slagz tarfue-
            skog till fyllest. Fiske                                          0
            Miölquarn som brukas höst och wåhr.
            Humble gård till                                                 500 stenger
            Såghquarn                                                         0
E.         Elak myr eng, hörer till Sonebo, höö                  5 laß             fol. 243
F.         Wreet, lyder till Gamble byn, vtsäde                  2 1/8 tunnor  fol. 244
F.         Myreng, medellmåtig god, lyder till Gamblebyn  90 laß           fol. 244
G.        Myreng, hörer till Skräddarebo, höö                 37 laß till Skräddarbo, fol. 241
H.        Alß myran, hörer till prästegården                      64 laß           fol. 239
I.          Myr eng, lyder till Östan kijl, höö                      10 laß           fol. 256
K.        Myr eng, lyder till Kanicke bo, höö                   10 laß           fol. 237

(Karttext:)

Gamblebyß eng möter.
Elak myr eng
Myreng, medellmåttig godh.
Moo jord
Myreng
Alß myran
Här möter Skräddarbo.
Myreng
Myr eng
Godh myr eng.
Talle jord
Moo jord
Store skogen möter
Nordan kijlz eng möter.

(Senare blyertsanteckningar:)

Westmanland
Utdr. 1 riksdaler
28
Afskr
Forfattad 1652 af Johan Åkeson.
4
6
4

28
16
44