T5:253-254


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Nordan kijl, skattegård                       10 öre
B.        Gärdet, vtsäde                                    11 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                                    5 tunnor
D.        Myr eng, en deel god och en del elak  94 laß
E.         Myr och hård walz eng, höö               11 laß
F.         Beetz haga, doger intet till åker eller eng
G.        Beetz haga, dog huarken till åker eller eng
H.        Wreet, vtsäde                                     1/2 tunnor
I.          Wreet, vtsäde                                     1/2 tunnor  
K.        Wreet, vtsäde                                     1/4 tunnor
C+.      Gärdet cum signo +, vtsäde                 8 tunnor
            Muubbet1 och alle handa slagz tarfue-
            skog till fyllest.
            Såg och miölquarn                              0
            Humblegård                                        0
            Fiske till nödtorften vti Hallaren.
H.        Biörßbo är et boland, lyder till Nordankijl
I.          Jgen lagd åker                                    2 tunnor
K.        Godh hård walz eng, höö                    18 laß
L.         Lind god, höö                                     6 laß


            Notarum Explicatio
 
M.       Wästan kijl, gårdar                              2
            1 är skattegård                                   6 öre
            2 är cronegård                                    6 öre   
N.        Gärdet, vtsäde                                    2 tunnor
O.        Gärdet, vtsäde                                    9 tunnor
P.         Gärdet, vtsäde                                    8 1/2 tunnor
Q.        Myr eng, höö                                      79 laß
            Skog och muulbeet tillfyllest.
            Fiske till nödtorften vti Hallaren.
            Humblegårdar    2.
            Den ene är                                          100 stenger
            Den andra och                                    100 stenger
            Sågh och miölquarn                             0


(Karttext:)

Myr eng
Tall jord
Myreng
Öster heede möter.
Tall jord
Tall jord
Mo jord
Talle jord
Leer jord.
Moo jord
Myr eng och hård walz eng.
Godh hårdwallz eng
Sönnankijl möter.
Östankijl möter.
Scala ulnarum.

1 Fel för Muulbet