T5:255


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Sönnankijl, skattegård                         8 öre
B.        Gärdet, vtsäde                                    6 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                                    5 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                                    8 tunnor
E.         Gärdet, vtsäde                                   1 1/2 tunnor
F.         Myr eng, skarp                                  23 laß
            Vti samma eng hård walz höö af gott
            slag och kallas denne eng Wekzengen
                                                                     
45 laß
            Muulbet godh.
            Timber, näfuer och swedie skog
            till nödtorftten.
            Gott fiske vti Hallaren.
            Såg och miölquarn                              0
            Humblegård                                        0

(Karttext:)

Wästan kijl möter.
Denne ååh kallas Kijlz ååhn.
Lind, doger intet till åker
Nordan kijl möter.
Mo iordh
Hafre land
Mojord
Moo jord
Moo jord
Mo jord
Myreng, intet synnerlig godh.
Östan kijl möter
Hallaren.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckningar:)

Johan Åkesson 1652.
Notarien Annell
6 pl.
Afritas till den 3 nov. 1855.