T5:256


(Rubrik:) Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Östankijl, skattegård            8 öre
B.        Gärdet, vtsäde                     8 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                     6 1/2 tunnor
D.        Hårdwallz eng, höö              57 laß
E.         Myr eng, höö                      8 laß
            Vti gärdet C är hafrejord     2 tunno
            Muulbeet godh.
            Timber, näfuer, swedie och kolskog till nödtorften.
            Såg och miölquarn               0
            Humblegård                         0
            Till denne by fins en myr eng, fol. 252, höö 10 laß

(Karttext:)

Sonnan kijl möter.
Talle moo
Moo jord
Kijlz åhn.
Talle moo
Mo jord
Hårdwallz eng.
Hård walz eng
Myr eng
Lißellbo möter.

(Senare blyertsanteckning:)

6 ???