T5:257-258


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt        Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Österbo, skattegård             6 öre
B.        Gärdet, vtsäde                     12 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                     7 tunnor
D.        Wreet, vtsäde                      2 tunnor
E.         Åker täppa, vtsäde              3/4 tunnor
F.         Åker täppa                          1/2 tunnor
G.        Beetz täppa, doger till åker.
H.        Hård walz eng godh             15 laß
I.          Myr eng, höö got slag          5 laß
K.        Godh myr eng, höö              8 laß 
            Muulbet och allehanda godh tarfue-
            skog. Humblegård                0
            Såg och miölquarn                0
L.         Byengen, godh hårdwall halfparten
            och halfparten myrwall          30 laß


            Notarum Explicatio
 
M.       Sundz backan, cronetorp, är
            skattlagt för                         18 pund
            Torr fisk.   
N.        Gärdet, vtsäde                     1 1/8 tunnor
O.        Gärdet, vtsäde                     5/8 tunnor
P.         Enget, höö                           4 laß
            Linden vti gärdet N              3 laß
            Godh muulbeet och alle handa
            godh tarfue skog.
            Gott fiske vti Hallaren.
            Såg och miölquarn               0
            Humblegård                         0


            Notarum Explicatio
 
Q.        Nordan berg, skattegård      4 öre
R.        Gärdet, reen säde                 3 tunnor
S.        Gärdet, reen säde                 3 tunnor
T.        Star botn eng, höö                44 laß
V.        Flotmåse eng, höö                2 laß
            Vti gärdet R är hafrejord      1 tunnor
            Vti gärdet S är hafrejord      1 1/2 tunnor
            Godh muulbet och tarfue skog af
            alle handa slag.
            Gott fiske vti Hallaren.
            Squaltequarn som brukas hööst
            och wåhr.
            Humblegård                         0


(Karttext, vänstra bilden:)

Hård och myreng.
Hallaren lacus.
Leer mylla
Ler mylla
Hård wallz eng, godh een deel och elak een deel.
Leer mylla
Heter Sundz wreeten
Myr eng
Myr eng

(Högra bilden:)

Moo jordh
Tall moo
Moo jord
Star botn
Flotmåsa

Scala ulnarum.