T5:259


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt


            Notarum Explicatio
 
A.        Kålpälla, skattegård             8 öre
B.        Gärdet, vtsäde                     11 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                     10 1/2 tunnor
D.        Wreet, vtsäde                      3/4 tunnor
E.         Myr och hård walz eng        90 laß
            Skog och muulbeet till nöd-
            torften.
            Timber, näfuer, baste och
            swedie skog till nödtorften.
            Såg och miölquarn               0
            Humblegård                        0
            Gott fiske vti Hallaren.

(Karttext:)

Hårdwallz eng godh
Mojord
Mo jord
Leer mylla
Myreng elak.
Hafre jord
Hallaren möter.
Scala ulnarum.