T5:26


(Rubrik:) Yter Tiurboo häradt.


            Notarum Explicatio                                  

            Rahmsta ähr skatt gårdh  1,
            crone gårdh                    1
A.        Vthsädhee j det westera gierdet               tunnland   45 5/8
B.        Vthsädhee j det östera gierdet                  tunnland   32 1/2
C.        Vthsädhee j torpet                                   tunnland   1 9/16
                                                            Summa   tunnland   79 11/16

D.        Höö aff ängien till                                     laß           60
E.        Höö aff en ängh till                                   laß            20
                                           Summa summarum  laß            80        

1.         Skattegården skattar       14 öresland
            Vthsädhee i gierdhet  A  
                                                 } summa                            20 11/32
            Vthsädhee j gierdet   B        
            Höö alz på heela hemmanet till                 laß            40

2.         Cronegården skattar       6 öresland, <...> penningar
            Vthsädhee i gierdet   A  
                                                 } summa                            9 1/2
            Vthsädhee i gierdet   B      
            Höö alz på heela hemmanet till                 laß            20

            En vth iordh om 6 öresland, lyder till Tompta            0     fol. 28
            Vthsädhee i gierdet   A  
                                                 } summa                            9 1/2
            Vthsädhee i gierdet   B
            Höö alz till samma vthjorden                                    20       

            Till denne bemälte by finnes
            skogh och mulbethee n<å>got
            lijtet, fiskie jntet, quarn
            jngen, humblegårdar jntet.

F.         Beeteß haga, doger att
            röijia till eng.

(Karttext:)

Frögiärde egor mötha
Ramsta
Leer iordh
Leer iordh
Kolmestadh egor mötha
Beetz haga