T5:260


(Rubrik:) Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Skattegård, Lißlebo                         4 öre
B.        Gärdet, vtsäde                                 9 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                                 9 1/2 tunnor
D.        Wreet, vtsäde                                      1/4 tunnor
E.         Hård wallz eng, höö                        55 laß
F.         Måse, myre och rögningz eng, höö   43 laß
            Muulbet godh.
            Timber, näfuer, swedie skog till nöd-
            torften. Godh kolskog.
            Baste skog                                      0
            Gott fiske, doch mäst på andras
            egor.
            Såg och miölquarn                           0
            Humblegård                                    100 stenger


            Notarum Explicatio
 
G.        Römåsa torp, skatte, intet
            skattlagt.
H.        Gärdet, vtsäde               1/2 tunnor
I.          Gärdet, vtsäde               1/2 tunnor
K.        Linden, höö                   3 laß
            doger till åker.
O.        Lind, doger till åker.
            Godh lägenheet medh
            skog och muulbet lika
            som siälfue byn ???
            Lißlebo. Quarnar           0
            Humblegård                   0

L.         Laggarbo, skatte torp, intet
            skattlagt.
M.       Gärdet, vtsäde                5/8 tunnor
N.        Elak myreng, höö           12 laß
            God lägenheet medh
            skog och muulbeet.


(Karttext:)

Mo jord
Mo jord
Klink måsen, lyder till Lißell bo, paßelig godh
Myr eng
Rögning
Moo jord
Myreng elak.
Moo jord.
Hård wallz eng intet
Moo jord.
Synnerlig bärande.
Skarp eng