T5:261


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt        Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Wiggelßbo, skattegård                     6 öre
B.        Gärdet, vtsäde                                 8 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                                 8 tunnor
D.        Rögningz eng af hårdwall, höö          9 laß
E.        Hård wallß eng, Siögärdet, höö        18 laß
F.        Godh myreng, höö                           28 laß
G.        Hårdwa<l>ß eng, höö                     12 laß
H.        Lång måßan, myr eng                      48 laß
            Vti gärdet B är hafrejord                 1 1/4 tunnor
            Vti gärdet C är hafrejord                 1 1/4 tunnor
            Muulbeet, timber, näfuer, swedie och kolskog godh.
            Godh rögningz mark.
            Gott fiske vti Hallaren.
            Qwarn een som går åhr och dagh.
            Såge qwarn                                     0
            Humblegård                                    100 stenger

(Karttext:)

Hårdwalz eng, heeter Siögärdet, godh.
Rögning
Rögning
Lätt jord
Hafre jord.
Lätt jord
Hallaren lacus
Hafre jord
Myr engh godh.
Sala sochn möter.
Hård wallz eng.
Långe måsan, hörer till Wiggellzbo, intet synnerlig bärande.
Långe måse bäcken.
Scala ulnarum.