T5:262


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Hillerßbo, skattegårdar          2
            1 skattegården är                  7 1/2 öre
            2 är och                                7 1/2 öre 
B.        Gärdet, vtsäde                      5 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                      3 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                      5 tunnor
E.         Wreet, vtsäde                       1/2 tunnor
F.         Rögningz eng, höö                40 laß
G.        Täppa, doger till humblegård.
H.        Åker täppa                           1/8 tunnor
I.          Gärdet, vtsäde                     3 tunnor
            Godh muulbeet, timber skog godh.
            Näfuer, swedie och kolskog godh.
            Gott fiske vti Hallaren.
            Miölquarn som går åhr och dagh.
            Sågquarn                              0
            Humblegård till nörre gården 100 stenger

(Karttext:)

Sönnan kijl möter.
Rögning och slät eng af myrewall neder wedh sjön
På denne plats hafuer tillförende warit åker och eng, men nu står wattnet öfuer som är vppdenpt för Sala bruuk skull
Talle moo
Hallaren kallas denne siöö.
Moo jord
Fornby möter.
Moo jord
Moo jord
Wiggelßbo möter.