T5:263


(Rubrik:) Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Myr siö, skattetorp                    1 öre
B.        Gärdet, vtsäde                           1 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                           1 3/4 tunnor
D.        Hård wallß eng nyrögd, höö       18 laß
E.         Kalfue tompt.
            Vti gärdet B är lind, höö            3 laß
            Muulbeet och allehanda tarfueskog
            tillfyllest.
            Fiske till nödtorften.
            Miölquarn till hopa med Heede som
            brukas hööst och wåhr.
            Humblegård                              0
F.         Måse eng, kallas Symbla, höö   11 laß
            hörer till Hillerßbo, fol. 262.
G.        Hollma, ligger vti Hallaren och
            hörer till Hillerßbo, höö             11 laß
            är moße eng, hafuer fordom wa-
            rit åker, men sedan som Sala bruk
            bleef, wardt Hallaren vpdämbd, och
            der med förgikz åkeren.

(Karttext:)

Hallaren lacus
Fornby Fagerenget möter
Måse eng
Dyia eng, Symbla
Denne ååhn heter Fager åhn och löper in vti Hallaren widh Hillerßbo.
Mo jord
Mo jord
Hård wallß eng ny rögd.
Scala ulnarum.