T5:264


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.      Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Fornby, skattegårdar            4
            1 är                                      8 1/2 öre
            2 är                                      9 1/2 öre
            3 är                                      11 1/2 öre
            4 är                                      11 öre     
B.        Gärdet, vtsäde                      39 tunnor
            Hafrejord i samma gärde      2 tunnor   
C.        Gärdet, vtsäde                      40 tunnor
            Lind i samma gärdet              4 tunnor
            räntar höö                            12 laß    notert littera G     
D.        Wreet, vtsäde                       1 1/4 tunnor
E.         Godh hård walß eng, höö     5 laß
F.         Godh hård walß eng, höö     7 laß
G.        Linden är notert supra vti gärdet C.
H.        Lind vti gärdet B är               9 tunnor
            räntar höö                            27 laß
I.         Hård walß eng, medellmåttig godh och
            kallaß Fager enget, höö        120 laß
K.        Myr eng, heeter Fagerenget, godh,
            räntar höö                             80 laß
L.         Beetz mark, doger till eng.
M.        Myr eng, intet synnerlig god  100 laß
N.        Haßell myran, godh eng, höö 33 laß     fol. 239
O.        Enget lyder till prästegården   4 laß       fol. 239
P.         Präste öön, godh eng, höö    13 laß
            fol.                                        239

            Specialis Explicatio
 
1          skattegården, åhrligit vtsäde  8 5/8 tunnor
2          skattegården, åhrligit vtsäde  9 5/8 tunnor
3          skattegården, åhrligt vtsäde  11 5/8 tunnor
4          skattegården, åhrligt vtsäde  11 1/4 tunnor
1          gården, höö                         79 laß
2          gården, höö                         89 laß
3          gården, höö                         109 laß
4          gården, höö                         107 laß

            Till denne by fins en eng fol. 240 som kallas
            Hjllermyran, räntar höö      50 laß

            Muulbeet, paßelig godh.
            Timber, näfuer skog till nödtorften.
            De twå nörre gårdarna hafua hwardera
            een humblegård om              200 stenger
            hwardera.
            De twå södre gårdarna, humblegårdar  0
            Gott fiske vti Stor siön.
            Miölquarn een som brukas hööst och wåhr.
            Sågequarn                                           0

(Karttext:)

Prästegårdz och Östan heede egor möta.
Lind sank
Sand jord
Sand jord
Fornby åsen
Sand jord
Sand jord
Sand jord
Hård wallß eng medell måttig, heeter Fager enget
Hillesbo egor möta.
Stor siön.
Sand jord
Lind
Myr eng, kallaß Fagerenget
Godh eng, hård wall.
Sand jord
Fager åhn
Sand jordh
Sand jord
Myr eng, paßelig godh.
Lind
Sand jord
Stor siön.
Fornby åsen
Haßell myran, godh eng
Haßell myr åhn
Ått siön.
Waßbro.
Scala ulnarum.