T5:265


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Öster wadh, skattegård                     6 öre
B.        Gärdet, vtsäde                                  6 3/4 tunnor
            Hafrejord                                         3 tunnor   
C.        Gärdet, vtsäde                                  5 1/2 tunnor
            Hafre land                                        2 tunnor
            Linder vti gärdet B                           1 1/2 tunnor
            ränta höö                                         4 1/2 laß
            doga alle till åker.      
D.        Gärdet, vtsäde                                  2 7/8 tunnor
            Lind i samma gärdet                         3 tunnor
            räntar höö                                        9 laß
            doger till åker.
E.         Hård walß eng, paßelig godh, höö    28 laß
F.         Myr eng, medellmåttig godh, höö      56 laß
G.        Hård wallß eng, medellmåttig            12 laß
H.        Myr eng godh, höö                           9 laß
I.          Fräken botn, bergas intet.
            Muulbeet och alle handa tarfue skog till
            nödtorften.
            Gott fiske. Humblegård                     0
            Sågh och miölquarn                          0

(Karttext:)

Haßell myre åhn.
Hårdwallß eng
Fräken botn som intet bergas
Kalfue tompt
Hårdwallß eng, intet synnerlig bärande
Lind
Hafre jordh
Leer jord
Moo jord
Leer mylla
Moo jord
Hafre jord
Myr eng, intet synnerlig godh
Myr eng
Hårdwalß eng
Scala ulnarum.