T5:266


(Rubrik:) Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Nörr wadh, skattegård                      8 öre
B.        Gärdet, vtsäde                                   8 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                                  6 1/2 tunnor
            Lind vti samma gärdet                       2 tunnor
            räntar höö                                         6 laß
            doger till åker.      
D.        Tompt, doger till åker.
E.         Myr och hård wallß eng, höö             25 laß
F.         Teegarna, höör till Nörr wadh            43 laß
G.        Hård och myr wallß eng, höö             34 laß
H.        Teegarna, höra till Wäster wadh, höö 30 laß   fol. 267
I.          Teegarna, höra till Nääß, höö            12 laß   fol. 273
            Godh muulbeet, godh timber och näfuerskog,
            swedie och kolskog till nödtorften.
            Gott fiske.
            Miölquarn som går hööst och wåhr.
            Sågequarn                                        0
            Humblegård                                      0  
      
(Karttext:)

Stor siön.
Haßell myr åhn.
Forn by möter.
Myr eng
Myr eng
Sand jord.
Hårdwalß eng
Sand jord.
Lind.
Sand jord
Hård walß eng
Öster wadh möter.
Myr eng.
Myr siön.
NB fol. 269.