T5:269


(Rubrik:) Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Heede, skattegård                        8 öre
B.        Gärdet, vtsäde                              8 tunnor
            Lind i samma gärde                      2 1/2 tunnor
            räntar höö                                    7 laß
C.        Gärdet, vtsäde                              8 tunnor
            Lind i samma gärde                       3/8 tunnor
            räntar höö                                    1 laß
            Deße lindar både vti B och C doga
            till åker.
D.        Myre och hård wallß eng, intet syn-
            nerlig bärande, höö                       62 laß
E.         Myr eng, hörer till Wäster wadh,
            räntar höö                                     25 laß      fol. 2671
            Muulbet gott, allehanda godh
            tarfue skog nogh.
            Fiske medellmåttigt gott.
            Miölquarn som går hööst och wåhr
            Sågequarn                                    0
            Humblegård                                  0

(Karttext:)

NB 266.
Wadz gränden möter
Myr siön
Myr eng, hörer till Wäster wadh.
Myr eng, intet synnerlig bärande, till Heede
Hård wallß eng skarp
Hafre land.
Lind
Sand jord
Sand jord
Sand jord.
Store Heeden möter som wittar2 åt Bröddebo i Sala sochn.
Scala ulnarum.

1 fol. 267 egentligen till vänster om raden
2 D.v.s. vätter?