T5:27


(Rubrik:) Biörckesta sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Fröö giärde, skattehemman  1,
            crohne hemman                    1,
            en vthiordh som ähr bebygt vppå,  6 örsland  
A.        Vthsädhee j det westera gierdet               tunnland  38 1/2
B.        Vthsädhee j det östera gierdet                  tunnland  36 1/2
                                         Summa summarum   tunnland   75

C.        Höö aff en hård walls engh                       laß           30
D.        Höö aff en medhelmåttigh ängh                 laß           25
E.        Höö aff en hardh walls ängh                      laß           20
                                           Summan                   laß           75        

1.         Skattegården skattar       18 öresland
            Skattgården, vthsädhe A  
                                                    } summa                         20 1/2
            Vthsädhee j gierdet      B        
            Höö alz på heela hemmanet                     laß            44

2.         Frälße hemmanet, skattar 6 öre
            Vthsädhee j gierdet   A  
                                                 } summa                            8 1/2
            Vthsädhee j gierdet   B      
            Höö alz aff heela hemmanet                     laß            18

3          ähr en vthjord som ähr om 6 öreßland
            Vthsädhee j gierdet   A  
                                                 } summa                            8 1/2
            Vthsädhee j gierdet   B
            Höö aff den vthjorden nämbligen             laß            18

F.         Beeteß haga, doger een deel till eng.

            Till denne by finnes skogh och mul-
            bethee till nödtörfften, fiskiee
            watn jntet, quarn jngen,
             humblegårdar jntet.

(Karttext:)

Beetz haga
Sag åhn
Ramesta egor mötha.
Sand mylla.
Frögiärde
Sand mylla
Scala ulnarum.