T5:270


(Rubrik:) Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Reenß muren är torp, är skattlagt för
            kol                                               3 stigar
B.        Gärdet, vtsäde                              1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                              1/2 tunnor
D.        Myr och hårdwallß eng, höö         17 laß
            Godh lägenheet att göra heman vtaf.
            Alle handa tarfue skog nogh.
            Sågh och miölquarn                      0
            Humblegård                                 0


            Notarum Explicatio
 
E.         Reenß muren, skatt-
            lagt för kol                3 stigar
F.         Vtsäde                     1/4 tunnor
G.        Vtsäde                      1/2 tunnor
H.        Rögning, höö            15 laß
            Godh lägen heet at
            göra större.
            Skog och muulbeet
            tillfyllest.
            Såg och miölquarn   0
            Humblegård              0
            Fiske vti Skogz siö-
            arna


            Notarum Explicatio
 
I.          Reenß muren, skatt lagt för
            kol                            3 stigar
K.        Vtsäde                      1 tunnor
            Lind i samma gärde   2 tunnor
            räntar höö                 5 laß
            doger till åker.
L.         Rögning, höö            11 laß
M.        Enges täppa, höö      2 laß
            Muulbet och alle handa slagz
            tarfue skog till nodtorften1.
            Såg och miölquarn     0
            Fiske vti skogz siögarna.
            Humblegård              0
            Detta torp kan mykit för-
            meras.


            Notarum Explicatio
 
N.        Heedebo är skatt lagt för
            kol                            4 stigar
O.        Gärdet, vtsäde          3/4 tunnor
            I sama gärde äre linder
            twå                           1 tunno
            ränta höö                  4 laß
P.        Gärdet, vtsäde           3/4 tunnor
            Lind                          3/4 tunnor
            Räntar höö                2 1/2 laß
            Deße linder doga till åker
Q.        Rögning, höö            10 laß
            Muulbet och alle slagz
            tarfue skog
            Fiske, såg och miölquarn  0
            Humblegård                      0


(Karttext:)

Moo jord
Hård och myrwalß eng
Moo jord
Moojord  

1 D.v.s. nödtorften