T5:271-272


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt        Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Bornbo skatte torp                       1 öre
B.        Gärdet, vtsäde                              1 1/2 tunnor
            Lind i samma gärde                      1 tunnor
            Räntar höö                                   2 laß
            Doger till åker.   
C.        Gärdet, vtsäde                             1 1/2 tunnor
            Lind i samma gärde                      2 1/2 tunnor    doger till åker
            Räntar höö                                   5 laß
D.        Hård wallß eng, höö                     5 laß
            Mulbeet och all tarfueskog till
            nödtorften.
            Jntet fiske.
            Sågh och miölquarn                      0
            Humblegård                                 0
            Detta torp  kan för bättras.


            Notarum Explicatio
 
E.         Åwerka, skattegård                     4 öre
F.         Gärdet, vtsäde                             4 1/2 tunnor
G.        Gärdett, vtsäde                            3 tunnor
G+.      Wreet, vtsäde                              1 tunnor
H.        Hård wallß eng, höö                     26 laß
I.          Rögning, höö                               6 laß  
K.        Hård walß eng, höö                     5 laß
            hörer till Nääß, fol. 273.
L.         Hård wallß eng, höö                    2 laß
            hörer till Nörre wadh, fol. 266.
M.       Enget, höö                                   2 laß
            hörer till Åwerka.
N.        Myr eng, kallaß Bremyran           17 laß
            hörer till Nääß, fol. 273.
O.        Myr eng, höö                               3 laß
            hörer till Åwerka.
P.         Myr eng, lyder till Åwerka           4 laß
            Muulbet och allehanda tarfueskog
            till nödtorften.
            Gott fiske i Stor siön och Lille
            Gysingen.
            Miölquarn som går hööst och wåhr.
            Sågquarn                                     0
            Humblegård                                 0


(Karttext:)

Hårdwalß eng
Stor siön.
Moojord
Bremyran
Bree myr åhn.
Moojord
Lille Gysingen.
Rög eng
Hård wallß eng
Lind          
Scala ulnarum.