T5:273


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.    Möklinta sochn.      Mö<k>linta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Nääß, skattegård           12 öre
B.        Gärdet, vtsäde               6 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde               4 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde               8 tunnor
E.         Hård walß eng, intet synner-
            lig bärande, höö             10 laß
F.         Hård wallß eng, hoo1     54 laß
G.        Gärdet, vtsäde               3 1/2 tunnor
            Muulbeet, timber, näfuer,
            swedie, rögningz och kol skog
            till nödtorften.
            Gott fiske vti Stor siön.
            Miölquarn ställe, är öde.
            Sågh quarn                    0
            Humblegård                   0
            Finß till denne by 2 teegar,
            fol. 266, noterade littera I,
            ränta höö                       12 laß
            Hijt hörer en hårdwalz eng
            fol. 272, räntar               5 laß,
            noterat littera K.
            Myr eng, kallaß Bremyran,
            räntar höö                      17 laß, lyder
            här till, fins fol. 272, no-
            terat littera N.

(Karttext:)

Lätt jord
Klinta möter.
Hård walß eng
Stor siön
Latt2 jord
Lätt jord
Lat2 jord
Hård wallß eng.
Åwerka möter.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. hö 
2 D.v.s. Lätt