T5:274


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt        Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Myr eng, hörer till Öster Bän beck, fol. 22,
            räntar höö                                                     20 laß   
B.        Myr eng, lyder till Baalßbo              fol. 248
            räntar höö                                                     20 laß      
C.        Myr eng, hörer <till> Botebo          fol. 248
            räntar höö                                                     16 laß
D.        Myr eng till Baalßbo, elak               fol. 248
            räntar höö                                                     16 laß
E.         Myr eng till Wäster Bänbäck          fol. 248
            räntar höö                                                     20 laß
F.         Myr eng till Wiwastebo                  fol. 249
            räntar höö                                                     12 laß
G.        Myr eng till Wiwastebo                   fol. 249
            räntar höö                                                     26 laß
H.        Myr eng till Hallerßbo                     fol. 251
            räntar höö                                                     12 laß
I.          Tijdåhn, ligger i Vpland och i Nora sochn, hafuer
            af ålder legatt till Wäßby gård, till cronones
            behof, men nu hafua bönderna i Wiwastebo
            och Möklinta sochn tillwällatt sig samma fiske.

(Karttext, vänstra bilden:)

Myr eng till Öster Bänbek
På denne sidan är stor skog.
Tidh ååhn, gott fiske.
Myr eng till Balßbo.

(Högra bilden:)

På denne sidan är skogh.
Myr eng till Wäster Bänbeck.
Tide siön, godh fiske siöö.
Myr eng till Wiwastebo.
Myr eng till Botebo.
Stor skog på denne sidan.
Myr eng till Balßbo.
Myr eng till Wiwastebo.
Ökesta beken.                      EL. ÖLESTA?
Allder becken.
Stor skog på denne sidan.
Myr eng till Hallerßbo.
Scala ulnarum.