T5:28


(Rubrik:) Ytter tiurboo häradt


            Notarum Explicatio                                  

            Tompta ähr skattegård  1,
            frälßegårdh                   1
A.        Vthsädhee j dee norre gierden                 tunnland   34
B.        Vthsädhee j den södhre gierden               tunnland   28 1/2
                                                         Summan    tunland     62 1/2

C.        Höö aff en hårdwals engh till                    laß            60
D.        Höö aff en hård walls ängh                      laß            30
E.        Höö aff en hård walls ängh                       laß            20
F.        Höö hård walls ängh                                laß            10
                                           Summan          höö  laß             120        

            Till denne by lyder en vtjord om    6 öre
            och fins fol. 26, vtsäde            9 1/2 tunnor
            Höö der till                                   20 laß

            Explicatio

1.         Skattegården skattar       20 öresland
            Vthsädhee j gierdet      A  
                                                    } summa                         25
            Vthsädhee j gierdet      B        
            Höö alz aff samma hemman                                     90

2.         Frälßegården skattar       3 1/2 öresland
            Vthsädhee j gierdet      A  
                                                    } summa                         6 1/4
            Vthsädhee j gierdet      B        
            Höö alz på heela hemmanet                                      30

            Humblegård jntet.

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethe till nödtorften, fiskie
            watn jntet, quarn jngen

G.         Beeteß haga, doger een de<l>1
             at röija till eng.

(Karttext:)

Sand iord
Tompta
Beetz haga

1 Papperet skadat, förmodligen har det stått del