T5:33


(Rubrik:) Torrtuna sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Ekieby ähr skattegård   1,
            cronegårdh                   1
A.        Vthsädhee i det westera gierdet   tunnland   28
B.        Vthsädhee j det östera gierdet     tunnland   33
                                             Summan    tunnland   61

C.        Höö aff en hård walls engh till                      110
            Höö aff gierdeßlinderna     till                       10    
                                           Summan          laß        120

            Quarnar och humblegårdar    0

1.         Skattegården skattar            12 öresland
                Vthsädhee j gierdet A  14
                                                             } summa    30 1/2
                Vthsädhee j gierdet B  16 1/2
            Höö aff gierdeßlinderna     till          laß         5
            Höö aff engen C                till          laß        55

2.         Crohnegården skattar          12 öresland
                Vthsädhee j gierdet A  14
                                                             } summa    30 1/2
                Vthsädhee j gierdet B  16 1/2
            Höö aff heela hemmanet    till                       60

            Till denne byen finnes skogh och
            mulbethee sampt annan tarfwe-
            skogh till nödtörfften, fiskie jntet.

(Karttext:)

Ekieby
Sandh mylla
Sand mylla
Här möther Norrtuna egor.
Hård walls engh
Scala ulnarum.
Sand iord
Tompta
Beetz haga