T5:34-35


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt.        Torrtuna sochn.


(Vänster textruta och kartbild:)


            Notarum Explicatio                                  

            Norrtuna [s]skattgårdar    2 stycken       SER MEST UT SOM FÖRKORTNINGEN FÖR STÄNGER
A.        Vthsädhee j det westera gierdet  tunnland   37
B.        Vthsädhee j det östera gierdet     tunnland   30 1/2
C.        Vthsädhee j det södhera gierdet  tunnland   50
                                             Summan    tunnland   117 1/2

D         ähr en bethes haga, doger till eng.
E          ähr en tompt eller en lijten haga
F.         Höö aff en hård [walls] walls engh               15
G.        Höö aff en hård walls ängh                          90
            Höö aff gierdeßlindherna                             10
                                             Summan    laß            115

1.         Skatte gården skattar          20 öre
            Vthsädhee i gierdet A      18 1/2
            Vthsädhee j gierdet B      15 1/4  } summa   58 3/4
            Vthsädhee i gierdet C      25
            Höö alz aff heela hemmanet till                     57 1/2 laß

2.         Skattegården skattar           20 öresland
            Vthsädhee j gierdet A      18 1/2
            Vthsädhee j gierdet B      15 1/4  } summa   58 3/4
            Vthsädhee i gierdet C      25
            Höö aff heela hemmanet till                          57 1/2 laß

            Humblegårdar jntet.
            Skogh och mulbethee något lijtet
            Fiskiee jntet, quarn jngen.

(Karttext:)

Haga
Haga
Leer mylla
Här möter Ekieby egor.
Sand mylla
Norr tuna
Lindh
Bethes hagee.
Häpplingee egor mötha
Här möther Häpplingee ägor
Scala ulnarum.


(Höger textruta och kartbild:)


            Notarum Explicatio                                  

            Booßberga ähr skattgårdar    2 stycken
A.        Vthsädhee i det westera gierdet   tunnland   20 1/2
B.        Vthsädhee j det ostera gierdet     tunnland    21
                                        Summan         tunnland    45 1/2

C.        Höö aff en hård walls engh          laß             60
            Höö aff gierdeßlinderna              laß             6
                                        Summan höö  laß             66

1.         Skatte gården skattar          10 öresland
            Vthsädhee j gierdet A      12 1/4
                                                              } summa   22 3/4
            Vthsädhee j gierdet B      10 1/2 
            Höö aff heela hemmanet             laß             33

2.         Skattgården skattar            10 öresland
            Vthsädhee j gierdet A      12 1/4
                                                              } summa   22 3/4
            Vthsädhee j gierdet B      10 1/2 
            Höö aff heela hemmanet till                          33

            Skogh och mulbethee jntet, fiskiee-
            watn jntet, quarn jngen,
            humblegårdar jnga.

(Karttext:)

Neederstad egor möther, frälße.
Sand mylla
Sand iordh
Booßberga
Dräggestad mötha frelßee.