T5:36


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt.


            Notarum Explicatio                                  

            Häpplinge ähr skattegårdar   2
A.        Vthsädhee j gierdet                     tunnland   17
B.        Vthsädhee j det östera gierdet     tunnland   29
C.        Vthsädhee j det södhra gierdet    tunnland   14
D.        Vthsädhee j den wreethen           tunnland   3
                                       Summan          tunnland   63

1.         Skattegårdhen skattar           12 öre
            Vthsädhee j gierdet    A
            Vthsädhee i gierdet    B  } summa               17 3/4
            Vthsädhee i gierdet    C
            Vthsädhee i wreethen D
            Höö aff heela hemmanet till          laß           44

2.         Skattegårdhen skattar           8 öreß
            Vthsädhee i gierdhet  A
            Vthsädhee i gierdet    B  } summa               13 3/4
            Vthsädhee i gierdet    C
            Vthsädhee i wreethen D

            Höö aff heela hemmanet              laß           34

            Humblegårdar jntet.

            Skogh och mulbethee till nödtörften,
            fiskiee jntet, sågh och quarn jngen.

(Karttext:)

Norrtuna egor mötha.
Sand iord
Sand iordh
Häpplinge