T5:37


(Rubrik:) Torrtuna sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Lundby ähr skattegårdh   1   [1]
A.        Vthsädhee j det norre gierdet      tunnland   31 1/2
B.        Vthsädhee j det södhra gierdet    tunnland   32
                            Summan summarum  tunnland  

C.        Höö aff en myr- och hård walls eng             70
            Höö aff gierdeßlindherna             laß           8
                            Summa summarum     laß           78 

D.        Beeteßhaga, doger till åker och eng.

            Till denne by finnes skogh och mulbethee
            sampt annan tarffwe skogh till
            nödtorfften, fiskiee något lijtet,
            quarn heller sågh jntet.
            Humblegård jntet.

(Karttext:)

Myr engh
Hårdh walls engh
Sand iordh
Sand mylla
Bethes haga
Lundby
Scala ulnarum.