T5:40


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt


            Notarum Explicatio                                  

            Nyby ähr en skattegård, 16 öresland
A.        Vthsädhee j det norrestad gierdet  tunnland  22
B.        Vthsädhee j det södhree gierdet     tunnland  30
                            Summa                         tunnland  52

C.        Höö aff en engh till                            laß       15
D.        Höö aff en myr walls engh                 laß       90
            Höö aff gierdeßlinderna till                laß       6
            Humblegård intet.
                            Summa summarum höö   laß       111

E.         Teegen lyder till Forß, fol. 38, räntar höö      24

            Till denne byen finnes skogh och mul-
            bethee jntet, fiskiee watn jntet,
            quarn jngen.

(Karttext:)

God myr walldz engh
Denne teegen lyder till Forß
Nyby
Leer jordh
Bethes haga.