T5:41


(Rubrik:) Torrtuna sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Wäster Åby ähr en skattegård  1,
            skattar                                      16 örsland  
A.        Vthsädhee j det norre gierdet         tunnland 24 1/2
B.        Vthsädhee j det södree gierdet       tunnland 20
C.        Vthsädhee                                     tunnland 3
                            Summa summarum       tunland   47 1/2

C.        Höö aff en hård walls engh till          <laß>    40
D.        Höö aff en täppa till                         <laß>    4
            Höö aff gierdeslinderna till                 laß       5
                            Summan summarum         laß       49

E.         Teegen lyder till Forß, fol. 38, räntar höö      24

            Till denne by finnes skogh och mul-
            bethee och annan tarffweskogh till
            nödtorfften, fiskiee jntet,
            quarn jngen och jnga andra
            fleeree lägen heeter, humblegård intet.

(Karttext:)

Här möter Sörby egor.
Sand jordh
Wäster Åby
Sand jordh.
Backa.
Scala ulnarum.