T5:42-43


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt        Torrtuna sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Nichtuna ähr skattegårdar  2,
A.        Vthsädhee j det westera gierdet     tunnland 41
B.        Vthsädhee j dee norra gierdet        tunnland 12 1/2
C.        Vthsädhee j det östera gierdet       tunnland 40 1/2
                            Summan                       tuneland  94

D.        Höö aff en hård walls engh till            laß      70
            Höö aff gierdeßlinderna till                laß      15
                            Summan                       tunnland 85

            Till förbemältee by finnes skogh och
            mulbethee till nödtörfften, fiskiee
            jntet, quarn och sågh jntet,
            humblegårdar jntet.

1.         Skattegården skattar          15 1/2 öresland
            Vthsädhee i gierdet    A
            Vthsadhee1 i gierdet   B  }   summa            21
            Vthsädhee i gierdet    C
            Höö alz på heela hemmanet till          las      37

2.         Skattegården skattar          10 1/2 öresland
            Vthsädhe i gierdet      A
            Vthsädhee i gierdet    B  }   summa            16
            Vthsädhee i gierdet    C
            Höö alz på heela hemmanet till          las      29

3          ähr en vthjord som lijgger till Sörby             fol. 39
            hwilcken vthjordh skattar   6 öresland    
            Vthsädhee i gierdet    A
            Vthsädhee i gierdet    B  }   summa            10
            Vthsädhee i gierdet    C
            Höö till denne vthjorden till              laß      19


            Notarum Explicatio                                  

            Bohlstadh ähr skatthemman   1, skattar 16 öre
Æ.       Vthsädhee i det norre gierdet         tunnland 18 1/4
F.        Vthsädhee j det westera gierdet     tunnland 18
G.        Vthsädhee i det östera gierdet       tunnland  7 1/2
                            Summa summarum      tunnland  43 3/4

H.        Höö aff en hård walls engh till            laß      20
I.          Höö aff en hård walls engh till           laß      15
            Höö aff gierdeßlinderna till                laß      10
                            Summan summarum        laß       45

            Skogh och mulbethee tillijtandes på
            annars mans egor, fiskiee jntet,
            sågh och quarn jngen.

            Humblegård jntet.


(Karttext:)

Nichtuna
Sand iordh
Leer mylla
Bohlstadh.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Utsäde