T5:44


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt.


            Notarum Explicatio                                  

            Torrtuna prästegård skattar      14 öresland
A.        Vthsädhee j gierdet                       tunnland 19 1/2
B.        Vthsädhee i gierdet                        tunnland 18 1/2
                            Summa                         tunnland 38

C.        Höö aff en hård walls engh till            laß      60
            Höö aff gierdeßlinderna                     laß      10
                            Summa summarum höö   laß      70

            Till dennee präste gården finnes skog
            och mulbethee jntet, fiskiee watn
            jntet, sågh eller quarn jntet.
            Humblegård fins här till en.

(Karttext:)

Klockargården
Kyrcko gård
Prästegården
Wändela egor mötha.
Leer jordh
Leer jordh
Hård walls engh
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Utsäde