T5:45


(Rubrik:) Torrtuna sochn.


            Notarum Explicatio                                  

           Wändela ähr skattegårdh           1 stycken
           Crone gårdh                              2 stycken    
A.        Vthsädhee j det norra gierden    tunnland   47
B.        Vthsädhee j det södra gierdet     tunnland   44
                            Summa summarum   tunnland   91

C.        Höö aff en hård walls engh                laß     70
D.        Höö aff en godh hård walls eng         laß     50
            Höö aff gierdeßlinderna till                laß     10
                            Summa summarum          laß     130

            Till denne by finnes skogh och annan
            tarffweskogh till nödtorfften,
            fiskiee watn jntet, quarn jngen,
            humblegårdar jnga.

1.         Skattegården skattar                 18 öreßland
            Vthsädhee j det gierdet  A
                                                     } summa          22 1/2
            Vthsädhee j gierdet        B
            Höö aff heela hemmanet till               laß     66

2.         Crohne gården skattar               6 öresland, <...> penningar
            Vthsädhee i gierdet        A
                                                     } summa          10 1/2
            Vthsädhee i gierdet        B
            Höö aff heela hemmanet till               laß     30

3.         Crohnegården skattar                8 öresland, <...> penningar
            Vthsädhee i gierdhet      A
                                                     } summa          12 1/2
            Vthsädhee j gierdet        B
            Höö aff heela hemmanet till               laß     34

(Karttext:)

Prästegårdz egor mötha
Leer mylla
Leermylla
Wändel
Här möther Kohlstadh och Öster Åby egor.
Bacha
Leer mylla