T5:46-47


(Rubrik:) Ytter Tiurbo häradt        Torrtuna sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Kohlstad ähr skatt hemman        1
            och skattar 18 öresland och hafwer i
            lijka teeg skifftt medh Öster Åby
            j åkeren allenast.
A.        Vthsädhee j gierdet                    tunnland   51
B.        Vthsädhee j det östera gierdet    tuneland    39
                            Summan summarum tunnland    90

1.         Kohl stadh skattar                 18 öresland
            Vthsädhee j gierdet       A  25 1/2
                                                               }summan             45
            Vthsädhee j gierdet       B  19 1/2
            Wreethen som ähr med C notterat lyder
            allena till Kohlstad                                                   1 1/2 
            Wreethen som ähr med D noterat lyder till Kohlsta  1 1/4
            Engh hård walld med    E noteratt, höö laß               25

2.         Öster Åby skattar                 18 öresland
            Vthsädhee j gierdet       A  25 1/2
                                                               }summan             45
            Vthsädhee j gierdet       B  19 1/2
            Vthj wreethen med       F noterat råder alena           9 1/2
            Vthj wreethen med       G noterat råder alena           2 1/4
            Höö aff en engh med    H noterat till                        16
            Höö aff en ängh med     I noterat till                         20

            Till denne by finnes skogh och mulbethee
            till nödtorfften, fiskiee watn jntet,
            sågh- och miöhlquarn jntet.

(Karttext:)

Råaby egor mötha
Kohlstad
Leer mylla
Leer mylla
Koo haga
Här möther Wänla egor.
Öster Åby
Scala ulnarum.