T5:48


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt


            Notarum Explicatio                                  

            Engestadh ähr skattegård           3 stycken
            cronegårdar                               1 stycken         
A.        Vthsädhee j det westera gierdet         tuneland   35
B.        Vthsädhee j det östera gierdet            tuneland   36
C.        Vthsädhee aff den södhere wreethen  tuneland   6 1/2
D.        Vthsädhee aff den norre wreethen      tunland     9
                            Summan summarum         tuneland   86 1/2

E.         Höö aff en hård walls engh                laß            80
F.         Höö aff en hård walls engh                laß            90
            Höö aff gierdeßlinderna till                 laß           10
                            Summa summarum höö    laß           180

1.         Skatte gården skattar    14 öresland, <...> penningar
            Vthsädhee i gierdet    A
            Vthsädhee i gierdet    B   } summa                     15 1/6
            Vthsädhee i wreethen C
            Vthsädhee i wreethen D
            Höö alz på heela hemmanet till           laß           60

2.         Skattegården skattar     12 öresland, <...> penningar
            Vthsädhee i gierdet    A
            Vthsädhee i gierdet    B   } summa                     13 1/16
            Vthsädhee i gierdet    C
            Vthsädhee i wreethen D
            Höö aff engen och gierdeßlinderna tillhopa  laß   50

3.         Skattegården skattar     5 öreßland, <...> penningar
            Vthsädhee i gierdet    A
            Vthsädhee i gierdet    B   } summa                    6 1/16
            Vthsädhee i wreethen C
            Vthsädhee j wreethen D
            Höö aff heela hemmanet till                laß           30

4.         Crohnegården skattar    8 öreßland, <...> penningar
            Vthsädhee i gierdet    A
            Vthsädhee i gierdet    B   } summa                    9 16/161
            Vthsädhee i wreethen C
            Vthsädhee i wreethen D
            Höö aff heela hemmanet                                    40

            Till denne by lyder en enges-
            teeg liggiandes i Store Perßbo i
            Sewalla sochn, fol. 54, räntar 6 laß,
            noterat littera G.

            Till denne by finnes skogh
            och mulbethee något lijtet efter
            nödtörfften, fiskiee watn jntet.
            Quarn och sågh jnteth
            Humblegårdar jntet

(Karttext:)

Leer jordh
Här möther Rååby egor.
Hård walls engh.
Engesta.
Leer mylla.
Leer mylla.
Hård walls engh.

1 Sic. Fel för 6 6/16?