T5:49


(Rubrik:) Torrtuna sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Wäster Rååby ähr skattegårdh   1,
            crohne gårdh                             1         
A.        Vthsädhee j deet norre gierdet           tunnland   25 1/4
B.        Vthsädhee i södhra gierdet                 tunnland   28 1/2
C.        Vthsädhee j torpet                             tunnland   4 1/2
                            Summa summarum            tunnland   58 1/4

D.         Höö aff en hård walls engh                laß            60

1.         Skatte gården skattar    13 öresland, <...> penningar
            Vthsädhee i gierdet    A
            Vthsädhee i gierdet    B   } summa                    18 1/2
            Vthsädhee i wreethen C
            Höö aff heela hemmanet till                laß            37

2.         Crohnegården skattar    7 öresland, <...> penningar
            Vthsädhee i gierdet    A
            Vthsädhee i gierdet    B   } summa                    11 1/8
            Vthsädhee i gierdet    C
            Höö aff heela hemmanet till                laß            23

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethee till nödtorfften, fiskie
            watn jntet, quarn och sågh
            jntet.
            Humblegårdar jnga.

(Karttext:)

Torp, lyder till Wäster Rååby
Leer mylla
Wäster Rååby
Leer mylla
Öster Rååby möther
Scala ulnarum.

1 Sic. Fel för 6 6/16?