T5:50


(Rubrik:) Torrtuna sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Öster Rååby ähr skattegårdh   1,
            skattar        14 öreßland, <...> penningar         
A.        Vthsädhee i det norre gierdet             tunnland   11 1/2
B.        Vthsädhee i det westera gierdet         tunnland   12
C.        Vthsädhee i deet östera gierdet          tunnland   23
                            Summa summarum           tunnland   46 1/2

D.        Höö aff en hård walls engh                laß             46
            Höö aff gierdeßlindherna till              laß             10
                            Summa summarum          laß             56

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethee något lijtet, fiskiee jntet,
            quarn eller sågh jntet.
            Humblegård jntet.

(Karttext:)

Här möther Wester Rååby egor.
Öster Rååby
Leer mylla
Här möther Engesta egor.
Scala ulnarum.

1 Sic. Fel för 6 6/16?