T5:53


(Rubrik:) Sewalla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Gullebo ähr skatte torp, skattar   2 öresland
A.        Vthsädhee vthj ängies wreethen         tunnland   3
B.        Vthsädhee vthj gierdet                       tunnland   3 3/4
C.        Vthsädhee vthj gierdet                       tunnland   6 1/2
                            Summa summarum           tunnland   13 1/4

D.        Höö aff en myrewalls engh                 laß            30
            Höö aff gierdeßlindherna till               laß            6
                            Summa summarum höö    laß            36

            Till detta torp fijnnes skogh och mulbethe
            till nödtorfften, fiskiee jntet, quarn
            eller quarnställe jntet,
            humblegård jntet.

(Karttext:)

Vthmarken möther på denne sijdan.
Myrwalls engh
Gulleboo
Scala ulnarum